0.00

0 item(s) in Cart

Terms and conditions

Art.1 Identiteit van de ondernemer: 

Company name:               Sweet Celebration:

Company address:           Oranjestraat 140, 2013vk Haarlem

Phone number:                0626102010

E-mailadress:                    info@sweetcelebration.nl

KvK-number:                  61280267

VAT indetyfication number: NL002437499B05

Art.2  Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geldig voor 14 dagen.
 2. Alle producten van Sweet Celebration worden op bestelling, voor jou, volgens jouw specificaties gemaakt.
 3. Je begrijpt vast dat je de bestelde producten van Sweet Celebration niet terug kan sturen.
 4. Alle producten van Sweet Celebration zijn beperkt houdbaar. 

Art.3  De overeenkomst

 1. Je bestelling is pas definitief als je bevestigt via e-mail dat je de offerte accepteert en je doet de afgesproken aanbetaling.
 2. Als je de offerte accepteert, bevestig je ook dat alle details in de offerte correct zijn en je gaat akkoord met al onze voorwaarden.
 3. Alle wijzigingen in onze overeenkomst moeten niet later dan vier weken voor jullie trouwdatum bekend gemaakt worden.
 4. We houden altijd het recht om de wijzigingen niet te accepteren (altijd met de reden om jullie het best mogelijke product te kunnen leveren)
 5. Wijzigingen doorgeven doe je via e-mail, naar ons adres info@sweetcelebration.nl
 6. Sweet Celebration behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.

Art.4 Betalingen & Prijzen 

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
 2. Een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient te worden voldaan zodra de offerte bevestigd is om de bestelling definitief te maken en de leveringsdatum vast te leggen. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee (2) weken voor levering te worden voldaan. 
 3. Als de bestelling twee (2) weken voor levering wordt geannuleerd zal 50% van de aanbetaling terugbetaald worden. Indien de bestelling binnen twee (2) weken voor levering geannuleerd wordt zal de aanbetaling volledig vervallen. 
 4. Voor alle bestellingen, die al uitgesteld zijn, bedragen de annuleringskosten 50% van het totale orderbedrag, bij annulering min twee (2) weken voor levering. Indien de bestelling binnen twee (2) weken voor levering geannuleerd wordt zal de aanbetaling volledig vervallen. 
 5. Annulering van een bestelling moet per e-mail worden verzonden naar: info@sweetcelebration.nl
 6. Sweet Celebration betaalt de Klant binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug.
 7. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kunnen leiden tot extra kosten. 
 8. Voor alle huurmaterialen (bijvoorbeeld taart plateaus, servies) zal een borg worden gerekend. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de gehuurde materialen naar Sweet Celebration binnen 5 dagen na levering, tenzij anders afgesproken. Indien dit niet gebeurd zal de borg komen te vervallen.
 9. Sweet Celebration betaalt de Klant binnen 14 dagen na retournering de borg terug.

Art. 5  Uitvoering en Levering

 1. We nemen maar een beperkt aantal bestellingen, zodat elke bestelling perfect wordt.
 2. Sweet Celebration garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling. 
 3. Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan het Sweet Celebration personeel. De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een vellige plaats is om de taart te plaatsen. 
 4. Eigendom van het product gaat over van Sweet Celebration naar de klant zodra de overdracht plaats heeft gevonden aangezien Sweet Celebration niet op de locatie zal blijven na de overdracht. 
 5. De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, inclusie suiker bloemen, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie aangezien ijzerdraad wordt gebruikt voor kracht en flexibiliteit en om een meer natuurlijk resultaat te leveren. 
 6. Sweet Celebration zal de klant adviseren over de beste zorg voor de taart afhankelijk van het weer. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen kan Sweet Celebration hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 
 7. Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taart mes of voor het aansnijden van de taart. 

Art.6 Overmacht

 1. In geval van ziekte of overmacht zal Sweet Celebration er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken.
 2. Sweet Celebration is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging of wanpresentatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Sweet Celebration alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 4. Sweet Celebration behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Sweet Celebration gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Art.7 Verantwoordelijkheid 

 1. Producten van Sweet Celebration kunnen melk, granen, noten, pinda’s, soja, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren. Sweet Celebration is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.

Art. 8 Klachtenregeling 

 1. Als je een klacht hebt, laat het ons dan direct weten. Als het nog mogelijk is, gaan we je meteen helpen.
 2. Je klacht moet bij Sweet Celebration bekend worden binnen 2 dagen na levering. Je meldt je klacht via e-mail naar info@sweetcelebration.nl
 3. Uiterlijk binnen 14 dagen krijg je een antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.
 4. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Sweet Celebration gemeld te worden, waarna Sweet Celebration in staat wordt gesteld het gebrek te verhelpen. Indien de Klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont, of indien de Klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Sweet Celebration meldt, dan is Sweet Celebration niet aansprakelijk voor de beschadiging of het gebrek.

Art.9  Gegevensbeheer

 1. Als je een bestelling plaatst bij Sweet Celebration, worden je gegevens opgenomen in ons klantenbestand. Sweet Celebration houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en zal jullie gegevens nooit geven aan derden.

Art.10 Overig

 1. Sweet Celebration behoudt het recht om foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
 2. Sweet Celebration behoudt het recht om last minute beslissingen te nemen over het ontwerp met doel om onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.
 3. Taartstukken worden standaard gerekend als 2,5cm x 5,0cm x 10cm (b/l/h). Voor dessert tafels worden halve stukjes gerekend om het format proportioneel te houden met de overige gebakjes.

Door deze offerte te ondertekenen en de aanbetaling te accepteren gaat de klant akkoord met de al- gemene voorwaarden van Sweet Celebration.